מכרזים

משרדנו מעניק ייעוץ מקצועי ומשפטי הן לגופים שעורכים מכרזים והן למי שמבקש להתמודד ולהגיש הצעות למכרזים. למשרדנו ניסיון רב בניסוח מכרזים לרכישת טובין ושירותים ולביצוע עבודות במגוון נושאים ותחומים.

עורכי הדין ממשרדנו כיהנו כחברים בוועדות מכרזים ופטור והיו שותפים לכתיבתם של מאות מכרזים במגוון תחומים.

כן ליווה משרדנו גופים רבים בהגשתן של הצעות למכרזים שונים ומגוונים, החל משלב ניתוח המכרז ודרישותיו ועד לשלב של ניסוח ההצעה המיטבית מבחינת הלקוח.

בנוסף, אנו מתמחים בייצוג לקוחות בבתי המשפט המינהליים בנושא מכרזים, בין אם לצורך הגנה על תוצאות מכרז ובין אם לצורך תקיפת תוצאותיו של מכרז.