רגולציה

משרדנו עוסק רבות בתחום האסדרה (רגולציה) ונמצא בקשר מתמיד עם משרדי ממשלה רבים וגורמי אסדרה אחרים, כגון רשות ניירות ערך, במסגרת הליכי חקיקה ואסדרה כאלה ואחרים, שבהם מעורבים לקוחותינו.

משרדנו היה מעורב, בין היתר, בתהליך האסדרה של חברות לדירוג אשראי, לרבות בהליכי החקיקה והתקנת התקנות שארכו מספר שנים.

משרדנו גם ליווה את הרפורמה בתחום היבוא והתקינה, פתיחת שוק בדיקות היבוא לתחרות, ובעבר - פתיחת שוק בדיקות הבניין לתחרות.

משרדנו מעניק ייעוץ שוטף ונקודתי לגופים שכפופים לאסדרה ולכאלה שיש להם ממשקים עם רשויות המדינה, בין אם באופן קבוע, ובין כאלה שנדרשים לייעוץ או לייצוג בנושא מסוים, לקראת אסדרה או תחת אסדרה.