שותפות בינלאומית

למשרד יש ניסיון רב במגעים מקצועיים עם ארגונים, חברות ופרטים בתחום הבין לאומי. מגעים אלה נוגעים לעסקאות בין לאומיות, כמו גם ייצוג של תושבי חוץ לגבי נכסים בישראל (לרבות ניהולם).

 

המשרד חבר בארגון עורכי דין בין לאומי בשם גלקסי (Galexy); המדיניות של הארגון היא לקבל משרד אחד מכל מדינה. כתוצאה מכך, במידת הצורך, יש לעורכי הדין במשרדנו אפשרות להתקשר עם משרדים של עורכי דין במרבית מדינות אירופה ובארה"ב ולקבל מהם שירות משפטי במדינות שלהם.