משפט מסחרי וליווי חברות

למשרדנו ניסיון רב שנים בליווי חברות ובמתן ייעוץ משפטי שוטף לחברות, גדולות וקטנות כאחד. הייעוץ ללקוחותינו העסקיים הוא מן המסד ועד הטפחות, והוא כולל - על-פי הצורך - ייסוד חברות ורישומן, הכנה של כלל מסמכי ההתאגדות הנדרשים, כגון הסכמי מייסדים, הסכמי שותפים, הסכמי השקעה, תקנון חברה וכד', ייעוץ שוטף לניהול עסקי החברה, לרבות שירותי מזכירות חברה, דיווחים לרשם החברות, התנהלות מול בנקים, הכנתם של חוזי התקשרות, חוזי העסקה של עובדים, כתבי סודיות וכד', ייעוץ שוטף בנוגע לזכויות עובדים, ייצוג החברה בסכסוכים, לרבות בערכאות משפטיות, ועוד.